PhDr. Zdeňka JELÍNKOVÁ, CSc. - PPK
Korunní 73
130 00 PRAHA 3
Tel./Fax: 224 256 668
e-mail:
jelinkovazdenka@seznam.cz

webmaster: iva.pachtova@centrum.cz

POZOR!!!
Během ledna 2009 jsme spustili nové internetové stránky na adrese www.jelinkovazdenka.euweb.cz.
Pro přesměrování klikněte ZDE.
POZOR!!!


35 let tradice = záruka kvality

Dovolujeme si Vás pozvat na
36. konferenci s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

10. - 11. března 2010 v hotelu Pyramida, Praha 6

Konference se koná ve spolupráci se zástupci ministerstev, Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot v ČR, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, galvanizoven a zinkoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků, slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

Foto z 33. konference (březen 2007)

Informace o konferenci jsou uvedeny v odborných časopisech
a informačních serverech:

Odborný server povrchová úprava


Koroze a ochrana materiálů

Akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT)

CHEMagazín

Informační server Česká chemie na internetu

Technický týdeník

vydává